Poreska uprava RS kupuje zvorničku „Mehaniku“?

Pravobranilaštvo Republike Srpske dalo je preporuku da Vlada Srpske preko Poreske uprave kupi zvorničku „Mehaniku”, kćerku firmu Fabrike glinice „Birač” u stečaju, saznaje CAPITAL.

Podsjećamo, cjelokupna imovine „Mehanike“ (zemljište, objekti, oprema i zalihe) na prvoj licitaciji prije tri mjeseca bila je ponuđena na prodaju za 14,19 miliona maraka.

Nakon što na tri licitacije i pored snižavanja prodajne cijene nije stigla nijedna ponuda, četvrta licitacija po početnoj cijeni od dva miliona maraka planirana je 5. jula u 12 časova.

Prema zvaničnim podacima Poreske uprave, „Mehanika” se nalazi na listi najvećih dužnika, jer je dug ovog preduzeća na kraju aprila 2024. godine iznosio 5,079 miliona maraka.

„To je jedan od razloga zbog kojih je preporučeno da Poreska uprava kupi to preduzeće. PURS nakon kupovine može da ubire prihod od zakupa imovine koju „Mehanika“ trenutno izdaje u zakup „Alumini“. Ukoliko to ne uradi, veliko je pitanje kada će PURS i u kolikom iznosu naplatiti poreski dug od tog preduzeća do okončanja stečaja“, objašnjava naš izvor blizak Vladi RS.

Imovina ovog preduzeća, kako je navedeno u oglasu, prodaje se u viđenom stanju, a izabrani ponuđač je dužan da ponuđenu cijenu plati u roku od 15 dana od datuma potpisa ugovora.

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju u iznosu od 50.000 maraka, koja ne ulazi u kupoprodajnu cijenu.

“U prethodne tri licitacije bio je samo jedan telefonski poziv, zvali su čisto radi nekih dodatnih informacija. Sve je ostalo na tome. Šta će biti na sljedećoj, teško je predvidjeti. Nadam se da ćemo imovinu ovog preduzeća koju trenutno dajemo u zakup  “Alumini” i tako ostvarujemo prihod iz kojeg se pokrivaju troškovi vođenja stečaja prodati do avgusta“, rekao je medijima stečajni upravnik „Mehanike” Goran Domuz.

On je precizirao da povjerioci koji su u opštem isplatnom redu potražuju 5,27 miliona maraka, dok dug prema razlučnim povjeriocima iznosi oko 24,30 miliona KM.

Imovina „Mehanike” u kojoj je stečaj otvoren u junu 2019. godine, nalazi se u fabričkom kompleksu “Birač” u Karakaju. Prijedlog za otvaranje stečaja preduzeća koje je 2017. godine prestalo sa radom, podnio je direktor preduzeća Gordan Vuković zbog platežne nesposobnosti u dužem vremenskom periodu.

CAPITAL.ba

Tagovi: